002: Gele narcis

‘… en het is niet te verwonderen, dat men haar [de gele narcis] gaarne in zijn omgeving heeft met haar kleurig bloemdek, dat forsch en fleurig aan bloemenweelde doet denken in den vaak zoo kouden voorjaarstijd.’

Op de foto de eerste dappere bloeiers van 2018. Inderdaad, dit jaar is de voorjaarstijd koud: voor komende week wordt opnieuw vorst voorspeld!